HABER_DETAY

Ekim 12, 2020 6:35 am

Çiğdem Üstgül Yazdı:Normal Çalışmaya Dönen KOBİ’lere SGK Prim Desteği Uygulaması

Çiğdem Üstgül Yazdı:Normal Çalışmaya Dönen KOBİ’lere SGK Prim Desteği Uygulaması

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğini Sonlandırıp Normal Çalışmaya Dönen İşverenlere SGK Prim Desteği Uygulaması hakkında bilmemiz gerekenler…

Çiğdem ÜSTGÜL/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bilindiği gibi; 28/7/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 26’ncı madde eklenmiş, anılan madde ile; 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde Kısa Çalışma Ödeneği’nden (KÇÖ) yararlanan sigortalılar ile Nakdi Ücret Desteği (NÜD) yararlandırılan sigortalılar; işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere KÇÖ ve NÜD sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında ve KÇÖ ve NÜD aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı fondan karşılanacaktır.

KOBİ’lerin ve İşletmelerin Bilmesi Gerekenler

Söz konusu desteğin uygulamasının nasıl olacağı ve karşılaşılabilecek farklı durumlardaki soru işaretlerini gidermek üzere 27/08/2020 tarih ve 2020/35 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmış olup, konuya açıklık getirilmiştir. Buna göre; Prim Desteğinden Yararlanma Süresi: Destek uygulaması 01/08/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, Mayıs ayında normal çalışmaya dönen sigortalılar için sadece 2020/8. ayda destekten yararlanılabilecektir. Haziran ayında normal çalışmaya dönen sigortalılar için ise 2020/8. ve 9. aylarda destekten yararlanılabilecektir. Diğer taraftan normal çalışmaya 8. ayda dönen sigortalılar için destekten 2020/9-10-11. aylarda yararlanılabilecektir.

Aylık Ortalama Gün Sayısının Hesaplanması: Kısa çalışma ödeneği aylık ortalama gün sayısı, Kısa Çalışma Ödeneği Ödeme Gün Sayısının 30 gün ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın Kısa Çalışma Süresi Gün Sayısına oranı ile elde edilecektir. Örnek: 1/4/2020-30/5/2020 tarih aralığında Nisan ayında 20 gün Mayıs ayında da 20 gün ödeme yapılan bir sigortalı için Kısa Çalışma Süresi Gün Sayısı 53 (30/5/2020-1/4/2020-7+1), Kısa Çalışma Ödeneği Ödeme Gün Sayısı 40 (20+20) ve Kısa Çalışma Ödeneği Aylık Ortalama Gün Sayısı da 23 (40*30/53) olarak hesaplanır. Söz konusu sigortalı için bitiş tarihi olarak da 30 Mayıs 2020 tarihi esas alınır.

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı: 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında destek sağlanacaktır. Örnek: Destek kapsamına giren sigortalının 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için destekten yararlanacağı, ilgili aylarda kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısının 20 olduğu ve bu aylarda prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazancının da 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında;  Her ay için; 3.000,00 * % 37,5 = 1.125 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı, 20* 98,10= 1.962 * % 37,5=735,75 TL destekten yararlanılacaktır. Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı; 1.125-735,75 = 389,25 TL olacaktır. Destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamayacaklardır. Bu nedenle yararlanılan başka bir teşvik varsa eğer hangisinin daha avantajlı olacağının kontrol edilmesini öneririm. Prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır.

KOBİ LIFE

HABERE_YORUM_YAP

HABERE_YAPILAN_YORUMLAR

HIC_YORUM_YAPILMAMIS